วลี

  • ที่จะทำงานอย่างขยันขันแข็ง / ยาก
ประโยคตัวอย่าง : ฉันใส่จมูกของฉันไปที่หินสำหรับลับและเสร็จงานก่อนที่วันหยุดสุดสัปดาห์
 
Menu