วลี

  • ที่จะเลื่อนโครงการ
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ก่อสร้างโครงการวางไว้ขณะที่พวกเขาวิจัยพื้นหลัง
 
Menu