วลี

  • o การทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ
ประโยคตัวอย่าง : เราไม่สามารถที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจากพื้นดิน แต่เราจะพยายามอีกครั้ง
 
Menu