วลี

  • เพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้คนที่จะไปข้างหน้ากับโครงการ
ประโยคตัวอย่าง : เจ้านายของเราให้เราเปิดไฟเขียวเพื่อเริ่มต้นการทำงานในแคมเปญการขายใหม่
 
Menu