วลี

  • ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานของเวลา
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ได้รับการสูญเสียเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ในระยะยาวที่พวกเขาควรจะ ok
 
Menu