วลี

  • จะพร้อมที่จะซื้อสิ่งที่ต้องการที่จะซื้ออะไรสักอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : เราได้รับในตลาดสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาเป็นเวลานาน
 
Menu