วลี

  • เพื่อนำเสนอการทำสิ่งที่ (มักจะเป็นในที่ประชุม)
ประโยคตัวอย่าง : ฉันย้ายไปมีการประชุมอีกสัปดาห์ถัดไปเมื่อเราสามารถหารือเกี่ยวกับปัญหา
 
Menu