วลี

  • จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : แม้ว่าคนที่ทำงานหนักมากในธุรกิจขนาดเล็กของเขาที่เขาไม่สามารถทำให้ไปของมัน
 
Menu