วลี

  • จะเป็นในการเตรียมการที่จะอยู่ในกระบวนการของการทำ
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท กล้องที่มีกล้องใหม่ในการทำงาน แต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับมัน
 
Menu