วลี

  • เพื่อดำเนินการประชุม
ประโยคตัวอย่าง : เราวางแผนที่จะประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
 
Menu