วลี

  • คนที่จะถูกลงโทษ
ประโยคตัวอย่าง : หัวจะม้วนเมื่อเจ้านายของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเงินที่เราได้สูญเสีย
 
Menu