วลี

  • ที่จะออกไปของธุรกิจเนื่องจากปัญหาทางการเงิน
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กไปถึงท้องหลายเดือนที่ผ่านมา
 
Menu