วลี

  • จะเป็นเพียงสิ่งที่จำเป็น
ประโยคตัวอย่าง : เครื่องใหม่ควรจะพอดีกับการเรียกเก็บเงินสำหรับสิ่งที่เราจำเป็นต้องเสร็จงาน
 
Menu