pleɪfɛər

วลี

  • ความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันและการกระทำที่ถูกต้องต่อคน
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ที่มีชื่อเสียงในการเล่นที่ยุติธรรมเมื่อพวกเขามีการเจรจาต่อรองกับคู่แข่งของพวกเขา
 
Menu