วลี

  • เพื่อตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง
ประโยคตัวอย่าง : เราวางแผนที่จะตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนที่รายการเป็นราคาที่ทำใช้ได้
 
Menu