วลี

  • จะประสบความสำเร็จในการทำงานที่ดีของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : ผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่เป็นที่นิยมมาก แต่เขาสามารถที่จะส่งสินค้า
 
Menu