วลี

  • เพื่อสนับสนุนหรือชนะการยอมรับสำหรับการเคลื่อนไหว / ข้อเสนอ
ประโยคตัวอย่าง : ฉันก็สามารถที่จะดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกการจัดกิจกรรมสำหรับสัปดาห์ถัดไป
 
Menu