วลี

  • โดยแตกต่างใหญ่
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท สบู่เอาชนะการเสนอราคาของ บริษัท อื่น ๆ โดยการยิงยาว
 
Menu