วลี

  • ที่จะซื้อเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : ธนาคารขนาดใหญ่เป็นวางแผนที่จะซื้อหุ้นใน บริษัท ที่ซื้อขายหุ้นขนาดเล็ก
 
Menu