วลี

  • กลุ่มของคนในการตัดสินใจอยู่เบื้องหลัง
ประโยคตัวอย่าง : ชายในห้องทดล้องลับๆบอกกับเราว่าโรงงานจะปิดในปีถัดไป
 
Menu