คำนาม

  • อย่างใดอย่างหนึ่งของการประชุมที่สำคัญที่สุดของผู้ถือหุ้นของ บริษัท หรือสมาชิกขององค์กรที่พวกเขาหารือเกี่ยวกับผลของปีที่ผ่านมาการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการในอนาคตหารืองบประมาณ ฯลฯ
ประโยคตัวอย่าง : ฉันหวังว่าพวกเขาจะยอมรับรายงานของฉันที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสัปดาห์หน้า -- ผมเคยทำงานกับมันมากในขณะที่และมันอาจมีผลกระทบต่อลูกค้าโปรโมชั่นของฉัน
 
Menu