ɪnfrɪndʒ

คำกริยา

  • การละเมิด / แบ่งกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ
ประโยคตัวอย่าง : ถ้าคุณละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์คุณสามารถคาดหวังปรับหนัก
 
Menu