britʃ

คำกริยา

  • เพื่อให้การละเมิด (พัก) หรือการเปิดไปในทางที่กระทำการขัดต่อ ...
ประโยคตัวอย่าง : หลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการฝ่าฝืนใหม่ถูกจ้าง
 
Menu