วลี

  • ในอดีตชิ้นแปดเป็นคำที่ใช้สำหรับเหรียญทอง สเปนสร้างขึ้นในระยะ
ประโยคตัวอย่าง : Frank ไปหาสมบัติฝังปิด Florida ชายฝั่ง; เขาได้พบชิ้นส่วนของแปด, สเปนสกุลเงินใน 1600s และ 1700s
 
Menu