/ əsaɪdpʊt /

สำนวน

  • เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ประโยคตัวอย่าง : ฉันใส่กันทุกเดือนสำหรับเงินฝากน้อยในบ้าน
 
Menu