สำนวน

  • เพื่อทำสิ่งที่ทำให้คุณเป็นหนี้เงินจำนวนมาก
ประโยคตัวอย่าง : เธอพักอยู่ที่โรงแรมสองสัปดาห์และวิ่งมาจ่ายค่าที่เธอไม่ได้
 
Menu