haɪər

คำคุณศัพท์

  • ที่สูงขึ้นเป็นรูปแบบที่สูงเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ทั่วไปซึ่งเราจะตรวจสอบว่าคุณมีความคุ้นเคยกับ
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ในทุกๆปีเขาย้ายสูงขึ้น
พวกเขาอาจยอมรับข้อเสนอที่สูงขึ้นเล็กน้อย
 
Menu