วลี

  • เรียกว่าวันคือการหยุดทำงานที่คุณมี
ประโยคตัวอย่าง : เราได้ทำมาในนี้สำหรับสิบสี่ชั่วโมงในขณะนี้ มันจะไม่ทุกครั้งที่เราเรียกว่าวัน?
ฉันได้รับบิตเหนื่อยตอนนี้ -- เราจะเรียกว่าวัน?
 
Menu