วลี

  • อยู่ข้างหน้าของแพ็คคือการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจของคุณ
ประโยคตัวอย่าง : ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คุณต้อง อยู่ข้างหน้าของแพ็ค
วิธีเดียวที่เราสามารถอยู่ข้างหน้าของแพ็คคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีที่สุด
 
Menu