วลี

  • ถ้าคุณได้ให้สิ่งบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนไฟเขียวคุณจะให้สิทธิ์คุณเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : เราได้จัดทำทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นโครงการ เราเพียงแค่รอให้ผู้กำกับให้เราไฟเขียว
เมื่อวันอังคารที่ทั้งหมดของพนักงานใหม่จะได้รับไฟเขียวและเก็บไว้อย่างเป็นทางการจะเปิดให้บริการแล้ว
 
Menu