/ tu; eɪmeɪkkoʊldkɔl /

วลี

  • เพื่อให้สายเย็นที่จะทำให้ยอดขายโทรคนแปลกหน้า
ประโยคตัวอย่าง ถ้าคุณเป็นพนักงาน บริษัท ของเรากับคุณจะเริ่มต้นในการโทรฝ่ายขายเย็น
พนักงานขายดูในสมุดโทรศัพท์ที่เริ่มต้นเพียงทำสายเย็นและทุกสัปดาห์จนได้ถึง Z ตัวอักษร
 
Menu