/ แบกeɪˌkɪk /

วลี

  • ตีกลับเป็นไปได้ที่เงินให้แก่บุคคลในตำแหน่งของอำนาจที่การชำระเงินสำหรับการทำบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : นาย Washburn อาจจะไปเข้าคุกเป็นตำรวจเชื่อว่าเขาคือการ kickbacks
บริษัท ฯ ได้สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ดีเพราะสองของผู้จัดการที่มีการ kickbacks
 
Menu