koʊhɪərənt

คำคุณศัพท์

  • ดีจัด (โดยปกติจะใช้เพื่ออธิบายข้อความหรือคำพูด)
ประโยคตัวอย่าง: เขาให้เชื่อมโยงกันอาร์กิวเมนต์สำหรับการทำยาเสพติดทั้งหมดตามกฎหมาย
 
Menu