คำกริยา

  • ประสบความสำเร็จในการทำข้อตกลงทางธุรกิจ
ประโยคตัวอย่าง: หลังจากชั่วโมงของการเจรจาต่อรองที่พวกเขามีการจัดการการนัดหยุดงานการจัดการ
 
Menu