kəlbəˌreɪt

คำกริยา

  • ที่จะทำงานกับใครบางคนในโครงการหรืองาน
ประโยคตัวอย่าง: ทั้งสอง บริษัท จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตและขายเครื่องคอมพิวเตอร์
 
Menu