sɪnərdʒi

คำนาม

  • ผลที่เพิ่มขึ้นโดยการรวมสองคนหรือมากกว่าสิ่งที่
ประโยคตัวอย่าง: การทำงานร่วมกันเราจะสร้างพลังที่เราไม่สามารถทำคนเดียว
 
Menu