วลี

  • เพื่อทำกำไร
ประโยคตัวอย่าง: ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับการเปลี่ยนกำไรตั้งแต่มันเปิด
 
Menu