วลี

  • ที่จะอยู่ในการควบคุมของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : น้องสาวของฉันได้รับในค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ บริษัท ของเธอเป็นเวลาหลายปี
 
Menu