วลี

  • ในการทำงานในระยะเวลาหนึ่งของวันหลังจากที่และ / หรือก่อนที่กลุ่มของคนงานอื่น
ประโยคตัวอย่าง : หลังจากที่ทำงานในกะกลางคืนสำหรับครึ่งปีเจมส์ตระหนักถึงรูปแบบการนอนของเขาได้กลายเป็นปัญหามาก -- เขาไม่สามารถนอนในเวลากลางคืนในวันที่ปิดของเขาอีกต่อไป
 
Menu