eɪdʒɪzəm

คำนาม

  • ในการรักษาคนอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากอายุของพวกเขา
ประโยคตัวอย่าง : เธออ้างว่าเธอถูกปฏิเสธงานเนื่องจากการ ageism
 
Menu