แอ๊ดmɪnəstreɪʃənˌ

คำนาม

  • การจัดการการใด ๆ ที่สำนักงานธุรกิจหรือองค์การทิศทาง
ประโยคตัวอย่าง : การเปลี่ยนแปลงการบริหารจะเกิดขึ้นหลังจากที่ 1 พฤษภาคม
 
Menu