/ peɪməntrɪdʌndənsi /

คำนาม

  • การชำระเงินเหลือเฟือเป็นสิ่งที่ บริษัท จ่ายให้คนงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้
ประโยคตัวอย่าง : การคำนวณความซ้ำซ้อนของคุณได้วิธีการชำระเงินหรือไม่
หลังจากที่ทำงานให้กับ บริษัท เป็นเวลา 20 ปีผมได้รับการชำระเงินเหลือเฟือใจดีมาก
 
Menu