əpɔɪnt

คำกริยา

  • อย่างเป็นทางการให้คนงานที่งานหรือความรับผิดชอบ
ประโยคตัวอย่าง: เขาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าของการสอบสวน
 
Menu