aʊtsɛl

วลี

  • ที่จะขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
ประโยคตัวอย่าง : ทุกปี บริษัท ของเราสามารถที่จะขายออกมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนของสินค้าของเรา
 
Menu