วลี

  • ที่จะขายได้อย่างรวดเร็ว
ประโยคตัวอย่าง : ของเล่นเด็กที่มีขายเช่น hotcakes ที่ส่วนท้ายของปีที่แล้ว
 
Menu