วลี

  • เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ประโยคตัวอย่าง : ฟุตบอลดาวที่ทำให้เงินเป็นจำนวนมากเมื่อเขาตกลงที่จะเสียบผลิตภัณฑ์
 
Menu