วลี

  • ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการขายทันที
ประโยคตัวอย่าง : ของเล่นที่จะออกจากสต็อกและเราจะต้องรอหลายสัปดาห์ก่อนที่พวกเขามีอยู่
 
Menu