คำนาม

  • คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แตกต่างจากส่วนที่เหลือ
ประโยคตัวอย่าง : จุดขายมันไม่ซ้ำกันคือว่ามันเป็นน้ำซึ่งแตกต่างจากคนอื่น
 
Menu