วลี

  • ความคิดที่ว่าราคาสินค้าและบริการขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งที่จะถูกขายและจำนวนคนเป็นต้องการที่จะซื้อมัน
ประโยคตัวอย่าง : ถ้าเราจะยังคงแข่งขันเราไม่มีทางเลือก แต่เพื่อลดราคาของเรา มีโรงแรมเพียงมากเกินไปในเมือง It 's อุปทานและอุปสงค์!
 
Menu