/ tim LED /

วลี

  • เมื่อเวลาจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะถูกส่งไปยังผู้ผลิตจนถึงการสั่งสินค้ามาถึงลูกค้า
ประโยคตัวอย่าง : เวลานำของเราคือระหว่างวันที่ 7 และ 10 วันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของลูกค้า
มีอะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดระยะเวลานำของคุณหรือไม่ เราจำเป็นต้องจัดส่งภายในสัปดาห์
 
Menu